Koninklijk bezoek, 13 juni 2016, op het Bildt en ook in Nij Bethanië in Tzumarrum, Naar een kweker in Menaldum, Franeker en Harlingen. Dit is maar één van de prachtige bloemstukken die voor deze dag zijn gemaakt.